Какво трябва да знаем за бързите кредити онлайн?

Какво представляват бързите кредити?

Звучи невероятно, но наистина е така - бързите онлайн кредити, могат да бъдат получени букавално за часове. Документацията е сведена до абсолютния минимум. Попълването на самото Искане за бърз кредит, както и съпътстващите Споразумения и Декларации се извършва изцяло онлайн.

За разлика от стоковите или целевите потребителски кредити, бързите заеми могат да бъдат използвани за широк спектър от нужди - плащане на сметки за комунални услуги, покриване на разходи за лични нужди, семестриална такса за университета, спешни медицински разходи, обучение, екскурзии, ремонти, непредвидени разходи, дори за плащане на вноски по ипотечни или други потребителски кредити. (Последното не е особено препоръчително освен в много краен случай.)

С какво бързите кредити се различават от банковите потребителски кредити?

Сумата или размера на заема е първото, което отличава типичният онлайн кредит от стандартните потребителски кредити отпускани от банките. Макар някои от фирмите за бързи кредити на пазара да отпускат и суми като 2, 3 или 5 хиляди лева, най-често този тип кредити са ограничени до около 1000 лв или до размера на осгурителния доход на кандидата за заем.

Тъй като бързите кредите са обикновено и краткосрочни (максимален срок на изплащане до една година), най-често лихвите при тях са фиксирани и вноската остава постоянна за целия период на кредита.

Друга разлика е, че при потребителския кредит често може да се кандидатства заедно с друго лице (например съпруг/съпруга) като в този случай банката взема предвид общия доход при определяне на маскималната сума на заема, който може да бъде отпуснат.

При бързите кредити, особено тези, които се сключват онлайн, изискването за поръчител или гарант по заема е рядно срещано. Или по-точно бе рядко срещано до неотдавна. С приемането на промени в Закона за потребителския кредит от Април 2014 година, законодателят въведе таван на годишния процент на разходите, които промени или предстои да промени в голяма степен практиките на компаниите за предоставяне на бързи кредити.

Най-вероятно фирмите ще бъдат принудени да затегнат рязко изискванията към кандидатите по отношение на доходи и кредитна история, както и да започнат да изискват поръчители. Мерки, чиято цел е да намалят нивото на риска в техните портфейли, така, че да кореспондира с съответните по-ниски нива на лихвите, наложени с така наречения ‘таван на лихвите’.

Какви са изискванията за одобрение?

Изискванията естествено варират от фирма до фирма. Без особен риск обаче, може да твърдим, че служител в държавна, общинска или частна фирма, който е на тази позиция от поне 6 месеца и е на възраст между 25 и 58 години, няма да има особени проблеми за одобрение при която и да е от тези фирми.

Самоосигуряващи се лица също имат добри шансове, стига да внасят и да са внасяли през последната една година редовно техните социални и здравни осигуровки.

Повечето от фирмите не изискват предоставяне на трудов договор или други документи доказващи наличието на регулярен доход, тъй като имат онлайн достъп до базите данни на НОИ, където могат да проверят за минути вашия трудово-осигурителен статус - кой е вашият работодател, от колко време работите там, на каква сума ви осигуряват, каква е била предишната ви месторабота, от колко време е прекратен трудовият ви договор и ред други подробности свързани с трудовия ви живот.

Немалка част от компаниите за бързи кредити одобряват и пенсионери, като някои от тях имат дори и специализирани продукти за тази група кредитополучатели. Според някои статистки, кредитите за пенсионери се отличават с по-нисък кредитен риск, поради особености в манаталитета на тези поколения, които предпочитат първо да заплатят сметки и задължения и чак след това да планират разходи за лични нужди.

Друго много важно условие е наличието на добра кредитна история.

Доколко е важна кредитната история?

Надежден човек ли си? Могат ли да разчитат на теб?
Това не са въпроси от ученически лексикон, а въпроси чиито отговори се съдържат и в кредитно досие на всеки заемател в Централния Кредитен Регистър (ЦКР), воден от Българска Народна Банка (БНБ).
Регистърът съдържа историята на всички плащания за последните 5 години, а достъп до тази информация имат не само банките, но и всички небанкови кредитни институции.
Финансовите институции анализират внимателно данните съдържащи се там за да преценят кредитоспособността на всеки един кандидат за нов заем.

Положителната кредитна история осигурява бърз и лесен достъп до нови кредити. Обратно, репутация на некоректен платец е предпоставка за отказ.
В някои страни данните от кредитната история се използват и за други цели:

  • От работодатели при кандидатстване за работа
  • От застрахователи за определяне цената на застрахователната полица
  • От наемодатели за проверка надежедността на бъдещия наемател
  • От потенциални бизнес партньори преди сключване на важни договори

Макар тези практики засега все още да не са навлезли във България, рано или късно това може да се случи и тогава чистото кредитно досие ще се окаже безценен актив.

Какво има за мен в Централния Кредитен Регистър?

Всяко физическо лице имаш право да изиска своята справка безплатно веднъж на 12 месеца, като за всяка следваща справка се заплаща такса от 10 лева. Редът, по който става това е подробно описан на сайта на БНБ.

Какво е скоринг модел?

Повечето кредитни институции, както банкови така и небанкови, използват така наречените скоринг системи или скоринг модели за да оценят рисковия профил и кредитоспособността на кандидатите за заем.

Разработката на един такъв модел изисква комплексни статистичеки анализи, но крайният продукт е нещо, което много прилича на тест от списание.

За всеки въпрос или параметър се присъждат определен брой точки, които накрая се сумират.

Примерен скоринг модел

Възраст
18-21 0 точки
22-32 9 точки
33-41 13 точки
42-55 17 точки
56+ 20 точки
Осигурителен Доход
Безработен/Работя без договор 0 точки
240-399 16 точки
400-599 21 точки
600-799 21 точки
800-999 35 точки
1000+ 40 точки
Здравно-осигурителен статус
-Месеци без осигуровки за последните 3 години-
0 40 точки
1-2 27 точки
3-8 8 точки
9+ 0 точки
Централен Кредитен Регистър на БНБ
-Активни и погасени кредити през последните 5 години-
Без закъснения 70 точки
Закъснения до 60 дена 35 точки
Закъснения от 30 до 90 дена 10 точки
Закъснения повече от 90 дена 0 точки

Това разбира се е само един опростен модел. На практика скоринг моделите могат да съдържат до 20 или повече различни параметъра, една част свързани с демографски данни получени от Искането за кредит, попълнено от канидтатстващия за заем, друга част получена от регистри и бази данни като Национален Осигурителен Институт, Централен Кредитен регистър при БНБ, МВР и други, трета част от различни коефициенти (месечна вноска като процент от доходите, ниво на задлъжнялост и т.н.) Колкото по висок е скорът (или общият брой точки), толкова по-голяма е вероятността, скорираният кандидат да се окаже добър платец и да не допуска забава в обслужването на кредита си.

Скоринг моделът не може да прогнозира перфектно дали даден заемател ще се окаже коректен или не, а резултатът от изчисленията е вероятност.

Връзката между скора (или крайния брой точки) и вероятността за неплащане е обратно-пропорционална. Кредиторът определя една граница, от която нанатък счита, че рисикът е приемлив и даденият кандидат може да бъде одобрен за кредит. Всеки който не събере достатъчния брой точки получава отказ.

Вероятност от просрочие според кредитен рейтинг

Вкарват ли ме бързите кредити в порочната спирала на задлъжнялост?

Извън съмнение е, че бързите онлайн кредит изглеждат изкушаващо. Одобрение за минути, опростена документация и процес на кандидатстване, канидатстване с няколко клика на мишката 24 часа в денонощието, липса на обезпечение и поръчители… фирмите за онлайн кредити ще се опитат да ви спечелят с всички възможни аргументи.

И действително само за часове, може да се окажете с добра сума пари в джоба си (или съоътветно банковата сметка). Не бива да се забравя обаче и, че всеки заем означава и фиксиран разход всеки следващ месец до погасяването му.

Тъй като бързите заеми се взимат рядко с инвестиционна цел (освен когато сумата би се използвала за обучение, придобиване на нова квалификация или на актив, който очаквате да ви носи бъдещи приходи), би могло да се каже, че бързите кредити следва да се взимат само в случаи на крайна нужда и то след много добър анализ на семейния бюджет и това каква вноска можете да си позволите.

Рефинсиране или преструктуриране на активен кредит?

Много от фирмите имат процедури за удължване срока на кредита, преструктуриране, адаптиране на срока и вноската при определени условия, които са описани на сайта им или в Общите им условия.
В някои случаи, това може да е свързано и с получване на допълнителни свежи пари. Например заем от 1000 лв., обслужван коректно до момента с остатъчен баланс от например 200 лв, може бъде рефинансиран с нов заем от 1000 лв, като 200 лв ще отидат за покриване на задължението по стария договор, а останалите 800 ще бъдат усвоени от клиента.

Как да избера от къде да взема кредит?

Конкуренцията на пазара е жестока. На пазара има доста фирми, които предлагат бързи кредити. Изборът зависи в голяма степен от личните предпочитания. Параметрите, по които се различават отделните предложения са:

  • маскимална сума на кредита
  • как се кандидатства: онлайн, в клон на съответната компанията, по телефона, със СМС, посещение от кредитен консултант
  • как се усвоява кредита: по банков път, чрез EasyPay, пари в брой
  • време за обработка на Искането за кредит

Не на последно място, това е и оскъпяването или крайната цена на кредита. Освен месечната вноска тук трябва да се вземат предвид и евентуални други разходи и такси, както и неустойки при забава. Именно в последното политиките на фирмите варират значително - докато някои начисляват само законната лихва за забава, други налагат неустойка от 90 лв дори и за 3 дена забава.

Справка за състянието на кредита

Какъв е статусът на вашето задължение, кога е датата на падежна следващата ви вноска, имате ли натрупана лихва за забава, каква е сумата за предосрочно погасяване - на тези и други въпроси всички фирми ще ви отговорят с удоволствие. Много от тях имат специализирани консултанти, които отговарят за връзка с клиентите.

имат на сайта си и лайв - чат приложения, чрез които можете лесно и дискретно (например от работното място) да комуникирате с вашия кредитор.

CashBox има и специална секция на сайта си - MyCashBox или клиентски акаунт, където потребителите на фирмата могат да следят в реално време състоянието на кредита си, да инициират плащания онлайн, да пускат искане за рефинансиране, преструктуриране или удължаване срока на кредита.

Забава в плащането на месечната вноска

Ако имаш съмнение, че е възможно да закъснееш с плащането на вноската си тогава, когато е дължима по погасителен план, най-добрата стратегия е да си проактивен и сам да потърсиш твоя кредитор. Повечето компании за бързи кредити са склоннии да проявяват гъвкавост и правят всичко възможно за да намерят вариант за справяне, който е взаимноизгоден.

Изключително важно е е да се има предвид и че комбинацията от наличие на неплатени вноски и липса на контакт с кредитополучателя е рецепта за много главоболия впоследствие.
Практиката на фирмите в такива случаи е да прехвърлят или продават задължението към външни агенции и фирми специализирани в събирането на вземания или да започнат събиране на вземaнията си по съдебен път с помощта на адвокати и адвокатски кантори. Всичко това е свързано с допълнителни такси и хонорари и често задължението се увеличава значително в сравенение с общата сума, която е дължима първоначално по погасителен план.

Дискретни ли са бързите кредити?

Краткият отговор е: зависи.
Някои фирми работят с кредитни консултанти, чиято роля е да ви опознаят, придобият лични впечатления от вас и вашето финансово състояние и на тази база да преценят дали бихте се справили с вноските по кредита. Те също така ви помагат с попълването на документите, а впоследствие и ви се обаждат или посещават у вас или на работното място при евентуална забава за да ви напомнят за просрочени вноски.

Други като CashBox работят изключително онлайн - от кандидатстването, през одобрението, превода на заемната сума, комуникацията с лайв чат, до заплащането на вноските през личния акаунт на клиента се случва онлайн. От компанията разбират, че не не всеки се гордее, че има кредит и предпочита да запази този факт за себе си, и правят всичко възможно да запзят личното пространство на клиента.

Кой ползва онлайн кредити?

Следващите графики* показват разбивка на канидатстващите по различни критерии.

*Графиките са базирани на данни от портофлиото на CashBox за онлайн кредити. Тъй като онлайн аудиторията има специфики, графиките не претендират за представителност за целия пазар на бързите кредити.

Образувание - Пол

Донякъде се оказва и мит твърдението, че от бързите кредити се възползват само хора с ниско образование. Около 30% от кандидатастващите за бързи кредити са хора с висше образование.

Възраст - Пол

Съвсем логично и очаквано,онлайн кредитите са по-популярни сред по-малдите кредитоискатели.

Осигурителен доход - Пол

Впечатление прави големият дял на хора без осигурителен доход, които кандидатстват. Процентът на отказите сред тях обаче е близо до 100 %.

Какъв е Годишният Процент на Разходите при бързите кредити?

Показателят ГПР включва всички включени в цената на заема такси, лихви, комисиони и др. и на теория би трябвало да показва истинската стойност на кредита. Както и самото наименование показва, този показател е реално подходящ само за по-дългосрочни (от поне една година) и сложни продукти, като например ипотечни заеми или големи потребителски кредити. За малки и бързи заеми, които се връщат за няколко седмици или месеци, стойността на ГПР достига стотици и дори хиляди проценти. Например ГПР на заем от 1000 лв. със срок на изплащане един месец и сума за връщане около 1169 лв. е космическите 551%. Ако пък сумата за връщане е 1179 лв., показателят скача драстично на 621%.
Такива трицифрени проценти звучат наистина стряскащо за потребителя. И това в някаква степен е логично и очаквано - все пак не всеки е длъжен да има задълбочени финансови познания. Средностатическият човек, чувайки такъв процент си представя, че трябва да върне обратно някаква астрономическа сума, което както и горният пример илюстрира е много много далеч от истината.

Много хора си мислят, че вземайки кредит от 1000 лв за един месец при 50% ГПР ще тряба да платят обратно 500 лв лихва. Неверен отговор. Верният отговор е 34 лв.

Това, за което повечето хора не си дават ясна сметка е, че това освен лихвеният процент, това което много силно влияее в посока на увеличаване разходите по един кредит е дългият срок, а бързите кредити по дефиниция се отпускат за много кратки срокове.

Нека сравним един типичен бърз кредит (високо ГПР, краткосрочен) с типичен потребителски банков кредит (ниско ГПР, по-дълъг срок)

Тип Кредит Лихвен Процент ГПР Общо лихви Общо лихви като % от заема
Бърз кредит, 1000 лв за 1 месец 100% 161.3% 83 лв 8.3 %
Банков потребителски кредит, 20 000 за 7 години 12% 12.7% 9 656 лв 48%

Таблицата илюстрира нагледно, как реалното оскъпяване при един типичен бърз кредит, макар и със шокиращо високо на пръв поглед ГПР, е много по-ниско от доста “по-изгодния” потребителски кредит.
Това трябва да даде отговор на въпроса, защо ГПР е подвеждащ и не подходящ инструмент за показване на реалното оскъпяване при краткосрочните кредити.