Кандидатстване

Как да кандидатствам за бърз заем от CashBox?

1. Регистрирай се еднократно и попълни Искане за бърз кредит. За решението ни ще бъдеш уведомен чрез SMS и е-мейл, обикновено до 20 минути в рамките на работното време. (В определни дни и часове при голямо натоварване е възможно и забавяне до около 30-45 минути)

2. При одобрение, в твоя акаунт ще намериш изчерпателна преддоговорна информация (Стандартен Европейски Формуляр), Общи условия и Договор за заем. Подпиши с изпратения ти на личната електронна поща уникален електронен подпис за легитимация.

Веднага* след това заемната сума ще бъде наредена по твоята банкова сметка. При извършването на превода ще получиш уведомителен е-мейл.

*В случай че риск оценката покаже необходимост от обезпечение е възможно да бъде изискано подписването на Запис на заповед. Ние ще се свържем и уговорим с теб удобно време и място за подписване.

От цяла България ли мога да кандидатствам?

Да. Обслужваме кандидати за заем на територията на цялата страна.

Колко време ще ми отнеме кандидатстването?

От изпращането на Искането за заем до получаването на отговор са нужни не повече от 10 минути. (В определни дни и часове, поради големия наплив, е възможно и забавяне до около 30 минути)

Искане за отпускане на заем можеш да изпращаш 24 часа в денонощието, но се разглежда в рамките на работното време от 09.00 до 18.00 часа от понеделник до петък.

Ако си подал Искането до 17.50 часа, ще получиш отговор същия ден. В противен случай отговор ще получиш на следващия работен ден.

Каква е максималната сума, за която мога да кандидатствам?

Сумата, за която можеш да кандидатстваш зависи от осигурителния ти доход.

Осигурителен доход
/за последните 6 месеца/
Максимална
заемна сума
до 280 лв. 150 лв.
от 281 лв. до 360 лв. 250 лв.
от 361 лв. до 500 лв. 350 лв.
от 501 лв. до 600 лв. 500 лв.
от 601 лв. до 750 лв. 750 лв.
от 751 лв. до 1,000 лв. 1,000 лв.
от 1,001 лв. до 1,250 лв. 1,500 лв.
от 1,251 лв. до 1,500 лв. 2,000 лв.
от 1,501 лв. до 1,750 лв. 2,500 лв.
от 1,751 лв. до 2,000 лв. 3,000 лв.
от 2,001 лв. до 2,500 лв. 4,000 лв.
от 2,501 лв. 5,000 лв.

Какви са изискванията?

Решението се взема на основата на модел или скоринг (точкова) система за оценка на кредитоспособността, базирана на множество данни, включително и такива, получени от различни институции (Централен кредитен регистър, Национален осигурителен институт и др.). Поради това е трудно да ти кажем предварително дали ще бъдеш одобрен или не.

Kритериите най-голяма тежест са:
- Добра кредитна история
- Осигурителен доход
- Социални и здравни осигуровки в НОИ
- Възраст 18+, валидна лична карта и лична банкова сметка

Трябва ли да имам поръчител?

С последните промени в Закона за потребителския кредит от 2014 г., законодателят въведе ограничение на максималния годишен лихвен процент. Това налага промени в политиката на фирмата (а и на целия сектор) по отношение на обезпечеността на кредитите. С оглед на рязко намалените лихвени нива по заемите на CashBox след 17.07.2014 се въвежда и изискването за осигуряване на поръчител.

Какво ще се случи, ако не намеря поръчител?

CashBox предлага бързи кредити и често пъти клиентите ни се нуждаят от заема спешно (медицински разходи, комунални сметки, непредвидени пътувания и ремонти и т.н.). За да запазим бързината на услугата, при одобрение кредитът може да бъде усвоен веднага, но поръчител трябва да бъде осигурен в срок до края на работния ден следващ деня на сключване на Договора за заем.

В случай на неспазване на договорното задължение за осигуряване на солидарен длъжник / поръчител по кредита в установения срок, неустойка ще бъде начислена, чийто размер ще бъде уговорен в Индивидуалния договор за заем. Размера на евентуалната неустойка можеш да видиш при попълването на онлайн формата за кандидатстване.

Пример: За кредит от 1000 лв за срок от един месец, месечната вноска е 1034 лв, а неустойката за неизпълнение на задължението за осигуряване на поръчител е 145.00 лв.

На какви изисквания трябва да отговаря поръчителят?

- Навършени 18 години
- Минимален осигурителен брутен доход: 1,200 лв
- Валидно трудово правоотношение от поне 12 месеца
- Добра кредитна история: липса на просрочия по активните кредити

Какво трябва да направи поръчителят?

- Ако притежава Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от някое от лицензираните дружества, той трябва да попълни и подпише следното Споразумение за лични данни и да го изпрати на cashbox@z-metrix.com. В случай, че след проверка на кредитоспособността на поръчителя, същият бъде одобрен от Заемодателя за солидарен длъжник, в срок от 1 работен ден той следва да попълни, подпише и изпрати на cashbox@z-metrix.com Договор за встъпване в дълг

- Ако не притежава Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от някое от лицензираните дружества, той може да заповяда в офиса на Дружеството. Единственото, което трябва да направи е да представи валидна лична карта.


Одобрение

Как да разбера дали съм одобрен?

Решението ще получиш по е-мейл и SMS на твоя мобилен номер.

Защо искането ми за заем е отказано?

Решението за одобрение или отказ се взема на базата на скоринг система за оценка на кредитоспособността.

Тя се базира на информация, получена при стриктно спазване на законите на Република България от различни институции (Централен кредитен регистър, Национален осигурителен институт и др.) и включва оценка на кредитна история, ниво на задлъжнялост, доказан и разполагем доход, здравно и социално осигурителен статус и други.


Сключване на договора

Как се сключва договора?

Договорът за заем се сключва посредством уникален електронен подпис за легитимация, изпратен на личната електронна поща.

Има ли допълнителни разходи и такси?

Освен предвидените в договора неустойки за евентуално неизпълнение на задължението за заплащане на погасителни вноски или други договорни задължения, други разходи не са дължими.

Кога и как получавам сумата по кредита, ако съм одобрен?

При одобрение заемната сума се превежда на личната банкова сметка на клиента веднага* след подписването на Договора и евентуално документ за обезпечение, в случай, че такъв бъде изискан.

*Точният момент на получаването на заемната сума в твоята банкова сметка зависи от фактори извън нашия контрол, като времето необходимо за междубанков трансфер, натовареността на банковата система.


Плащане

Как да платя по кредита?

ePay
Плати директно на сайта от твоят акаунт.

PayPal
Плати директно на сайта от твоят акаунт.

Банков превод или на каса
Използвай следните данни при попълване на формуляра:
Титуляр: “ЗИ-МЕТРИКС” АД
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG78UNCR70001518957653
Oснование за плащане: Договор код ... (или ЕГН)

EasyPay
В офисите на EasyPay можеш да платиш в брой, с дебитна или кредитна карта.
Най-близкия офис можеш да намериш тук, а всичко, което е необходимо да знаеш са следните данни:
Титуляр: “ЗИ-МЕТРИКС” АД
Клиентски номер (КИН): 7949534823
IBAN: BG53ESPY40040041670390
Oснование за плащане: Договор код ... (или ЕГН)

CashTerminal
Разположението на платежните терминали на Cashterminal можеш да видиш тук.
Безплатно. Без такса и комисионни за превод.
Удобно. Терминалите работят 24 часа в денонощието.
В брой. Tерминалите приемат банкноти и монети.

Мога ли да изплатя заема си предсрочно?

Можеш да погасиш заема си предсрочно по всяко време, като не дължиш никакви допълнителни такси или неустойки за това.
Чрез интегрирания калкулатор за предсрочно погасяване в твоя акаунт можеш да видиш по всяко време каква е точната сума към датата, на която планираш да направиш плащането.

Какво да направя, когато имам закъснения в плащанията?

При всяко съмнение за несправяне с поетия от теб финансов ангажимент те съветваме да се свържеш първо с нашия Отдел събиране на вземания на телефон: 02/ 965 89 55.
Нашият екип ще се опита да намери оптималния вариант за справяне със ситуацията.

В противен случай вземането ти може да бъде прехвърлено към външни агенции за събиране на вземания. Наличието на неплатени вноски може да доведе и до по-сериозни неблагоприятни последици (включително принудително изпълнение) и да затрудни получаването на заем в бъдеще както от нас, така и от всички банки и финансови институции.
Важно е да знаеш и че всяко закъснение е свързано с допълнителни неустойки и разходи, подробно описани в договора ти.


Рефинансиране / Преструктуриране

Какво е eXtra Cash?

eXtra Cash e опцията да рефинансираш кредита, получавайки допълнителна сума преди да си приключил текущия си договор. Следи в акунта си дали тази услуга е активирана за теб.

Пример:
Взел си 1,000 лв и си изплатил по-голямата част. В момента балансът за приключване на заема ти е 350 лв. Kандидатствай за нов заем от 1,000 лв, като 350 лв ще бъдат приспаднати за покриване на задължението по стария договор, а 650 лв ще бъдат преведени по сметката ти.


Какви са условията за eXtra Cash?

Има само 3 условия, за да се възползваш от тази опция:
1. Не си в просрочие
2. Изплатил си поне половината вноски от настоящия кредит.
3. Дължимата сума не надвишава кредитния ти лимит

А мога ли само да преструктурирам кредита си?

Ако изпитваш временно затруднение със заплащане на вноска, но си заплатил поне една, можеш да пуснеш Искане за преструктуриране.
В този случай допълнителна сума не се превежда. Задължението се разсрочва за желан от теб период.
Информация за твоя случай можеш да получиш от нашия екип.


Приключване

Как да съм сигурен, че нямам повече задължения по договора си?

В акаунта си (Моят CashBox) можеш да следиш статута на договора си. Той ще бъде променен на “Приключен”, след като обработим и последното ти плащане.
Допълнително, можеш да изискаш да ти издадем и официален документ за липса на задължения (виж повече по-долу).

По твое желание след изплащане на заема може да поискаш Записа на заповед да ти бъде върнат обратно по пощата или с куриер (разходите за куриер са за твоя сметка), но ако допускаш, че може да ти се наложи да вземеш нов кредит от CashBox за сходна сума, то тогава процесът на кандидтатстване би бил много по-бърз, ако Записа на заповед не ти е върнат, т.к. може да послужи като обезпечениe по новия заем.

Имам нужда от официален документ/Удостоверение за...

- Приключен договор и липса на задължения;
- Дължима сума по просрочие към настояща дата;
- Сумата за предсрочно погасяване (задължително посочи към коя дата);
- Редовност по активен договор за кредит към настояща дата.

Удостоверението може да бъде изпратено:
- сканирано по е-мейл;
- на хартиен носител по пощата;
- на хартиен носител с куриер (разходите за куриер са за твоя сметка).

Пиши ни на е-мейл cashbox@z-metrix.com и посочи:
- кой тип документ желаеш;
- пред кого да послужи;
- как да ти бъде изпратен.Партньори

CashBox бързи парични кредити

Благодарим на всички, които ни писаха с желание за партньорство. Към момента нямаме планове да работим чрез кредитни посредници или консултанти, което е продиктувано от желанието ни за възможно най-директен контакт с клиента и то изцяло онлайн.

CashBox електронен магазин

Имате електронен магазин? Искате да предоставяте на клиентите си възможност за покупка на кредит?
С CashBox това може да стане буквално за минути.

1. Добавете на сайта си при начини за плащане опцията “На кредит” и следния бутон:


Вижте техническата информация за това как да добавите бутона тук.

2. Бутонът прехвърля клиента на cashbox.bg за попълване на онлайн искане за кредит.

3. До 20 минути даваме решение. При одобрение получавате автоматичен е-мейл с прикачен Договор за заем в pdf формат.

4. Заедно със стоката изпратете и договора за подписване от клиента при доставката.

5. Веднага след получаване на подписания от клиента договор CashBox превежда парите.

При интерес, изпратете ни е-мейл на cashbox@z-metrix.com със заглавие: “E-Store Partner” с кратко описание на дейността си. Ние ще се свържем с Вас.