За компанията

Какво е CashBox

  • Ние сме млад и динамичен екип посветен на това да направи вземането на кредит възможно най-безболезнено.
  • Ние сме тези, които отговарят на всeки твой въпрос. (Е, събота и неделя почиваме. Сори, но ще ти отговорим чак в понеделник.)

Какво НЕ е CashBox

  • Не сме финансови консултанти. Вярваме, че сам можеш да прецениш кога, от каква сума и за какъв период имаш нужда.
  • Не сме инкасатори. В ерата на технологиите, има много начини да си платиш вноската без да идваме у вас. (електронно банкиране, Epay, EasyPay, банков превод, CashTerminal)
  • Не сме склад за хартия. Документацията ни е в максимална степен електронна, а ако имаш електронeн подпис е изцяло електронна.
  • Не вярваме, че е справедливо, да плащаш заради тези, които са безотговорни към поетите обещания. Много е просто: ако плащаш без закъснения, получаваш по-изгодни условия от стандартните при следващо канидатстване. Ако закъсняваш е обратното.
  • Не сме по-евтини от банков кредит, но със сигурност сме и по-бързи и по-гъвкави.

За тези, които си падат по официалната част, ето нашето удостоверение от БНБ, а ето и от Комисията за защита на личните данни.


Отговорен кредитор

Договорът за заем е сериозен ангажимент и ние се отнасяме с изключителна отговорност към него.

Ние предлагаме прозрачна процедура, ясно и достъпно излагане на всички разходи, лоялно и открито отношение. От теб очакваме същото отговорно отношение към поетия финансов ангажимент.

Като финансова институция, съгласно Наредба № 26 на БНБ, „Зи–Метрикс" АД е задължено да подава информация относно обслужването на твоя кредит в Централния Кредитен Регистър на БНБ. С това, създаваш твоята кредитна история, която става достояние на всички кредитни институции и има преки последици в ежедневието ти. Историята на твоите плащания дава възможност на банки, застрахователи, потенциални работодатели и др. да преценят твоята коректност и способността ти да спазваш поети ангажименти.

Една положителна кредитна история би ти осигурила в бъдеще лесен достъп до нови кредити и то при по-добри условия. Обратно, репутация на некоректен клиент ще затрудни или направи невъзможен достъпа ти до финансиране от всякакъв вид. Ние нямаме интерес това да се случи.
Затова е възможно Искането ти да не бъде одобрено в случай, че преценим, че кредитът за който кандидатстваш ще натовари прекомерно бюджета ти и ще затрудни своевременното погасяване на месечните вноски.


Лични данни

„Зи-Метрикс” АД, вписано в регистъра на администраторите на лични данни към Комисията за защита на лични данни с Удостоверение № 249350, Ви уведомява, че:

• Дружеството, обработва лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни, с оглед осъществяване на дейността си при изпълнение на съществуващите нормативни изисквания. Обработването на данните се извършва чрез електронни средства и на ръка.

• Никое лице не е задължено да установява отношения със „Зи-Метрикс” АД и предоставянето на лични данни на „Зи-Метрикс” АД е доброволно. „Зи-Метрикс” АД е задължено да изпълнява определени нормативни изисквания и отказът от предоставяне на лични данни води до невъзможност за възникване на съответното правоотношение на лицето със „Зи-Метрикс” АД.

• Личните данни се обработват и ползват от „Зи-Метрикс” АД с оглед законосъобразното осъществяване на дейността му при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и могат да бъдат предоставени на трети лица единствено и само при условията на Закона за защита на личните данни (чл. 36 и сл.).

• Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от „Зи-Метрикс” АД, както и да иска поправка на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от Закона за защита на личните данни (чл. 29 и сл.) ред на адрес: гр. София 1527, р-н Оборище, ул. Ангиста № 6, ет. 4, офис 4.


За контакти

Адрес, телефон, имейл:
CashBox
ул. Ангиста № 6, 1527, София, България
0700 11 118 / 02 868 8303
cashbox@z-metrix.com

Работно време: Понеделник - Петък, 9:00 - 18:00

Банкова сметка (в лева):
Титуляр: “ЗИ-МЕТРИКС” АД
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG78UNCR70001518957653

Идентификационен номер в системата на EasyPay/Epay
КИН: 7949534823
IBAN: BG53ESPY40040041670390

Вижте по-голяма карта